VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BIOKRÁMEK

(Tomáš Červinka IČO 15351351, jsme plátci DPH), dále jen BIOKRÁMEK

VOP pro ČR

Všeobecné obchodní podmínky PRO ČR
NEZASÍLÁME ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ!

Rozsah platnosti
Pro obchodní vztahy mezi BIOKRÁMEK a objednatelem platí výhradně následující všeobecné obchodní podmínky v platném znění v době učinění objednávky.

Následující podmínky platí pro služby, které provádí BIOKRÁMEK. 
Odlišné podmínky, změny nebo doplnění této smlouvy jsou platné pouze v případě, že byly písemně potvrzeny BIOKRÁMEK.

Pro prodej konečným spotřebitelům ve smyslu zákona na ochranu spotřebitelů platí uvedené obchodní podmínky pouze pokud zákon na ochranu spotřebitelů nestanovuje jiné nutné ustanovení.

V případě, že se jednotlivá ustanovení následujících všeobecných obchodních podmínek stanou neplatnými, tím pádem se jejich platnost nedotýká ostatních obchodních podmínek.

Ceny
Uvedené ceny jsou v Kč, včetně zákonem stanoveného DPH, vyjma přepravních nákladů. Pokud není dohodnuto jinak, jsou přepravní náklady účtovány objednávajícímu navíc ve faktuře.

Pravopisné, tiskové a početní chyby stejně jako mimořádné změny cen jsou vyhrazeny.

Dodávka a platba
Dodávka se uskutečňuje na účet a riziko objednávajícího. Částečné dodávky jsou možné a jsou zvlášť dohodnuty.

U objednávky v hodnotě vyšší než 1000,- Kč vč. DPH neúčtujeme přepravní náklady. U objednávek do této hodnoty tedy do 1000,- Kč vč. DPH účtujeme manipulační poplatek (balné, manipulace, poštovné) ve výši 89,- vč. DPH. Objednávající automaticky obdrží e-mailem potvrzení objednávky.

Termín dodání může činit až 7 paracovních dní. Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné. Dodávky jsou uskutečňovány pokud je zboží skladem.

BIOKRÁMEK má volnou ruku při výběru způsobu zasílání zboží a přepravních prostředků.

Reklamace z důvodů poškození přepravou má objednávající za povinnost dát písemně na vědomí ihned po obdržení zboží jak přepravní službě tak i BIOKRÁMEK, avšak nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

Platba:

  • Dobírkou při převzetí zboží
  • Platební kartou předem
  • Bezhotovostním převodem předem
  • V hotovosti na prodejně

Při zvláštní domluvě částečné dodávky probíhá částečná fakturace dle jednotlivých částečných dodávek. 
V případě změny adresy objednávajícího je nutné tuto skutečnost oznámit BIOKRÁMEK. 
Místem plnění pro dodávku a platby je provozovna BIOKRÁMEK.

Právo na vrácení zboží
Objednávající může v průběhu 14 kalendářních dnů písemně (e-mail) nebo prostřednictvím zpětného zaslání odstoupit od kupní smlouvy. Zpětná zaslání zboží je na náklady objednávajícího. BIOKRÁMEK si ponechává při refundaci kupního obnosu právo na snížení hodnoty při poškození nebo částečném upotřebení zboží.

Výhradní vlastnictví
Expedované zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti BIOKRÁMEK.

Záruka 
Pokud dojde ke skutečnosti, že zásilka není úplná a zboží které je na faktuře není v zásilce obsaženo, případně je zasláno omylem jiné zboží, je nutné o této skutečnosti písemně informovat dodavatele. Toto zboží je buďto doposláno nebo nahrazeno a v případě skutečnosti, že zboží není momentálně skladem, je vystaven dobropis a obnos za nezaslané zboží je objednateli zaslán poštovní poukázkou nebo na účet.

Ochrana osobních údajů
Objednávající dává souhlas k uložení a zpracování osobních dat, která jsou obsažena v kupní smlouvě a které shromáždil BIOKRÁMEK.

Osobní údaje objednatele nebudou dány k dispozici a k využítí třetím osobám.